Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6269 Inne o symbolu podstawowym 626 X

II SA/Rz 1263/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie zawiązania przez Powiat [...] spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 'A Sp. z o.o.'

II SA/Rz 1264/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-01

Wniosek w przedmiocie likwidacji SP ZOZ [...]

II SA/Rz 29/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

II SA/Rz 213/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-14

Wniosek w przedmiocie zawiązania spółki z ograniczona odpowiedzialnością

II SA/Rz 1264/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

II SA/Rz 1264/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

II SA/Rz 1264/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

II SA/Rz 415/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Krośnieńskiego w przedmiocie ustanowienia Medalu Starosty Krośnieńskiego 'Zasłużony dla Powiatu Krośnieńskiego'