Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 471/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego

II SA/Rz 1043/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-02-17

skarg K. Z. na decyzje Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu dziecka

II SA/Rz 922/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SAB/Rz 50/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-11-03

Sprawa ze skargi D. P. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 1042/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-02-17

skarg K. Z. na decyzje Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu dziecka

II SA/Rz 406/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-07-29

Sprawa ze skargi A. W. w przedmiocie przyznania pomocy społecznej

II SAB/Rz 6/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-07-27

Sprawa ze skargi A. N. na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Rz 23/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-02-24

Sprawa ze skargi G.R. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie -

II SA/Rz 1052/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-12-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Rz 1403/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Krośnie w przedmiocie odmowy zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt córki w domu pomocy społecznej
1   Następne >   2