Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III FSK 4495/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie zastawu skarbowego

III FZ 15/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I FZ 33/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy: od stycznia do czerwca 2014 r., od kwietnia do sierpnia 2015 r., od października do grudnia 2015 r. oraz za styczeń 2016 r. po...

II GSK 114/22 - Postanowienie NSA z 2022-02-22

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie kary pieniężnej za niewykonywanie obowiązków określonych w przepisach ustawy o systemie monitorowania drogowego i przewozu towarów

II GZ 461/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier hazardowych

I FZ 275/21 - Postanowienie NSA z 2022-06-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną w sprawie podatku od towarów i usług za okresy rozlic...

III FZ 306/22 - Postanowienie NSA z 2022-08-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie nr 1401

III FZ 328/22 - Postanowienie NSA z 2022-08-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie nr 1401

I FZ 6/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach , nr [....] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy od II kwartału 2015 r. do II kwartału 2016 r.

III FZ 128/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie nr [...] w przedmiocie ulgi płatnicza
1   Następne >   2