Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 114/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OZ 115/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OZ 376/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności

II OZ 885/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II OZ 1032/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1668/17 ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II OZ 811/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie obowiązku sporządzenia i dostarczenia projektu budowlanego zamiennego p...

II OZ 1236/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji