Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 929/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-13

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie odrzucenia skargi R. S. na bezczynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w rozpoznaniu skargi powszechnej

II OW 60/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-14

Wniosek o wydanie dziennika budowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowego, na podstawie art. 15 par. 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ postanowił wskazać Prezydenta Miasta Ł. jako organ właściwy do rozpoznania sprawy.

II OZ 964/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-09

Zażalenie J. S. od zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie w sprawie z wniosku J. S. o wymierzenie Prezydentowi Miasta Olsztyna grzywny w przedmiocie bezczynności w przekazaniu akt administracyjnych

II OZ 532/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Urzędu Gminy Warszawa - Włochy w przedmiocie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i pozwalającej na budowę

II OZ 857/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Burmistrza Gminy Warszawa Centrum oku, Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie

II OZ 187/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 754/04 o odrzuceniu zażalenia Spółki wodnej Dzielnicy [...] na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 754/04 o odrzuceniu skargi kasacyjnej Spółki Wodnej Dzielnicy [...] od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. a...

II OSK 1272/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy W.-W. w przedmiocie nadania biegu odwołaniu

II OZ 186/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OZ 534/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Urzędu Gminy Warszawa - Włochy w przedmiocie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i pozwalającej na budowę postana...

II OZ 674/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Gdyni Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę
1   Następne >   2