Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 7/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Op 536/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Op 536/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Op 86/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Op 223/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie choroby zawodowej na skutek wniosku uczestnika postępowania E. K. o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 239/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Op 573/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Op 55/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. w przedmiocie ekshumacji, przewozu i spopielenia zwłok

II SA/Op 30/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. w przedmiocie nadzoru sanitarnego

II SA/Op 232/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie choroby zawodowej na skutek wniosku uczestnika postępowania E. K. o przyznanie prawa pomocy