Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II OZ 125/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności

II OZ 117/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-11

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 105/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej

II OZ 158/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nałożenia obowiązku przedłożenia ekspertyzy technicznej

II OZ 163/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 211/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 360/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-13

Wniosek w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 139/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II OSK 349/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-13

Wniosek w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II OW 148/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie zagospodarowania działki oraz nakazania przywrócenia poprzedniego stanu zagospodarowania
1   Następne >   2