Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 1230/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych dla stacji kontroli pojazdów

I OZ 538/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wydania świadectwa homologacji post...

VII SA/Wa 600/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zatrzymania statku

VI SA/Wa 2420/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-04

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wydania świadectwa homologacji

VI SA/Wa 1102/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu