Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Op 319/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Gminy Paczków w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości

I SAB/Op 5/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-11-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie ulg płatniczych

I SA/Op 450/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-30

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Kolonowskiego w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Op 394/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-11-27

Sprawa ze skargi J. M. przeciwko Burmistrzowi Ozimka o odszkodowanie

I SA/Op 290/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-05

Sprawa ze skargi Gminy Lubrza na zarządzenie Burmistrza Nysy w przedmiocie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

I SA/Op 194/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-09-07

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Gminy Paczków w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Op 210/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-09-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie w przedmiocie określenia rodzajów dodatkowych usług oraz stawek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

I SA/Op 243/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-10-10

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Dobrodzienia w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Op 245/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-07

Wniosek w przedmiocie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik,

I SA/Op 246/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-07

Wniosek w przedmiocie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,