Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Op 8/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-05-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 511/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego na zakup żywności w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'

II SA/Op 542/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Nysy w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Op 541/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Nysy w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SO/Op 12/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-06-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. P. o przyznanie zasiłku celowego

II SA/Op 91/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-05-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kamiennik w przedmiocie wyznaczenia ośrodka pomocy społecznej jako podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz upoważnienie kierownika ośrodka pomocy społecznej do załatwiania spraw z tego zakresu

II SO/Op 10/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy odnoszącego się do skargi na Burmistrza Nysy w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie pomocy społecznej

II SA/Op 383/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Głogówka w przedmiocie odmowy ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

II SAB/Op 46/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-31

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Op 46/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2