Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1059/11 - Wyrok NSA z 2012-07-18

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury oraz A. K., G. M. i A. G. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwrotu nieruchomości

I OSK 951/11 - Wyrok NSA z 2012-07-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 2618/12 - Wyrok NSA z 2012-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 216/12 - Wyrok NSA z 2012-06-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OSK 215/12 - Wyrok NSA z 2012-06-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OSK 920/12 - Wyrok NSA z 2012-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 2008/11 - Wyrok NSA z 2012-04-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

I OSK 723/11 - Wyrok NSA z 2012-05-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1218/11 - Wyrok NSA z 2012-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1375/11 - Wyrok NSA z 2012-12-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   8