Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Gl 253/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 782/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość w związku z realizacją inwestycji drogowej

II SA/Gl 317/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Gl 43/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-27

Sprawa ze skargi E. P. i R. M. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie niezałatwienia wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości w kwestii wniosku skarżących o wyłączenie sędziego Elżbiety Kaznowskiej od rozpoznania niniejszej sprawy

II SAB/Gl 55/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Gl 1022/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości gminne zajęte pod drogę publiczną uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze i orzeka, że nie podlega ono wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

II SA/Gl 430/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-05-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie odmowy wznowienia postępowania dotyczącego wywłaszczenia nieruchomości

II SA/Gl 428/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-05-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie odmowy wznowienia postępowania dotyczącego wywłaszczenia nieruchomości

II SA/Gl 777/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

II SA/Gl 1339/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych
1   Następne >   +2   +5   9