Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SAB/Ol 55/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-09-27

Sprawa ze skargi A.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy działającego z upoważnienia Starosty w przedmiocie rozpoznawania wniosku oku o skierowanie na szkolenie