Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II GW 33/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

II GW 40/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

I OW 231/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T.P. o przyznanie pomocy w formie schronienia

II OW 147/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozstrzygnięcia wniosku w sprawie zniszczenia drzew

II OW 150/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa

II OW 154/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie

I OW 232/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz D.M.

II OW 143/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzew

I OW 233/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ustalenia na rzecz E.K. prawa do świadczeń z pomocy społecznej w postaci zasiłku stałego oraz skierowania do domu pomocy społecznej

I OW 234/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do skierowania R.J. do domu pomocy społecznej
1   Następne >   +2   6