Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 87/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji dotyczącej zasiłku celowego

II SA/Łd 1099/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji dotyczącej przyznania zasiłku rodzinnego

II SA/Łd 925/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Łd 926/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenie

II SA/Łd 927/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne

II SA/Łd 12/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-04-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie. LS

II SA/Łd 174/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem

II SA/Łd 293/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

II SA/Łd 320/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

II SA/Łd 566/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uchylania się od zobowiązań alimentacyjnych
1   Następne >   3