Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 1/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 540/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie usług opiekuńczych

II SO/Op 18/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie decyzji SKO w Opolu w przedmiocie prawa pomocy w sprawie zasiłku celowego

II SAB/Op 63/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej

II SA/Op 583/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie usług opiekuńczych

II SA/Op 372/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Op 291/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku celowego w związku ze skutkami poniesionymi w wyniku powodzi

II SAB/Op 60/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'

II SA/Op 561/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania od decyzji w sprawie zasiłku celowego

II SA/Op 60/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   24