Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 813/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

II SA/Łd 92/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 93/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 987/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku stałego stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] nr [...].

II SA/Łd 142/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Ł. w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Łd 1202/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych

II SA/Łd 929/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Łd 989/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane i zwrotu świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 997/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 666/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   43