Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Rz 84/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego