Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X
  • Skarżony
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

IV SA 1058/96 - Wyrok NSA z 1997-03-17

skargę w zakresie żądania wzruszenia przepisów par. 3 ust. 1 i 2 oraz par. 4 zaskarżonej uchwały;~

SA/Wr 1164/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-02-06

skargę Rady Miejskiej w G. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L-kiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w G.