Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Bd 978/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

III SA/Gl 1429/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-17

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w W., oddział w S. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie zarządzenia w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie niektórych usług komunalnych

II SA/Wr 1670/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-09

Sprawa ze skargi A. z o.o. z siedzibą w P. na rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie wprowadzenia obowiązku ewidencjonowania osób sprzedających złom metali nieżelaznych

III SAB/Lu 19/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-11-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz odprowadzania nieczystości płynnych

II SA/Bd 513/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

II SA/Bk 95/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo

III SA/Kr 527/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-29

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

III SA/Łd 862/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-08

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

III SA/Lu 1210/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

II SA/Sz 379/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie wykreślenia z rejestru działalności regulowanej
1   Następne >   2