Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

II SA/Po 1217/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-29

Skarga A Sp. z o.o. na decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oraz niedopuszczalności wniosku o przywrócenie terminu

II SA/Po 1216/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-29

Skarga A Sp. z o.o. na decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Po 560/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie kontroli sanitarnej

II GSK 576/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-09

Skarga kasacyjna na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. w przedmiocie wstrzymania wprowadzenia do obrotu preparatu

II OSK 1155/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego czynności kontrolnych

II SA/Ke 743/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie działalności gospodarczej

III SA/Kr 948/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wycofania z obrotu handlowego produktów

III SA/Łd 1004/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Wr 353/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-08-12

Sprawa ze skargi na postanowienie D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie sprzeciwu wniesionego do przeprowadzonych czynności kontrolnych

II SA/Ol 534/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wstrzymania wprowadzenia do obrotu produktów i ich zatrzymania
1   Następne >   2