Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

IV SA/Wa 812/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej

II GSK 1353/10 - Wyrok NSA z 2011-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie

VI SA/Wa 1833/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie rozlewu napojów spirytusowych

VI SA/Wa 1835/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej

VI SA/Wa 1834/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wykreślenia z urzędu z rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych

II OSK 444/05 - Wyrok NSA z 2006-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wstrzymania wykonania rybołówstwa

VI SA/Wa 1227/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej

VI SA/Wa 1700/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej

VI SA/Wa 384/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

VI SA/Wa 241/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wpisu do rejestru wytwórców
1   Następne >   2