Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

IV SA/Po 1153/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uznania zgłoszenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za niedopuszczalne

II SA/Po 1239/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SAB/Rz 39/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niezastosowania środka egzekucyjnego

IV SA/Po 645/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-08-13

Sprawa ze skargi na postanowienie W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Po 938/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Po 305/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym;

II SA/Po 242/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-07-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Po 1029/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego;

II SA/Po 586/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego;

II SAB/Rz 40/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niezastosowania środka egzekucyjnego
1   Następne >   2