Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 157/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wykonania zastępczego

II SA/Kr 938/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność wierzyciela w sprawie niewykonania decyzji