Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Go 927/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty adiacenckiej

II SA/Ol 268/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia opłaty z tytułu zwrotu udzielonej bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 38/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie odmowy umorzenia należności z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Ol 53/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia opłaty z tytułu zwrotu udzielonej bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OSK 3748/18 - Wyrok NSA z 2020-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia opłaty z tytułu zwrotu udzielonej bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości