Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Skarżony

SA/Rz 1485/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-03-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz. z 11 sierpnia 1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta P. w sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

II SA/Ka 1530/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miasta P. w przedmiocie najmu lokali użytkowych stanowiących własność komunalną

I SA/Wr 3029/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-06-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Gminy S. z 15 października 1998 r. (...) w przedmiocie ustalenia opłat cmentarnych

II SA 2320/00 - Wyrok NSA z 2000-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. z 27 grudnia 1994 r. (...) w przedmiocie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem mieszkańców

SA/Sz 1099/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-09-20

Zarząd miasta błędnie utożsamił desygnowanie /wyznaczenie/ radnych do rad nadzorczych spółek komunalnych /jako reprezentantów mienia komunalnego/ z powołaniem na członka rady nadzorczej w rozumieniu art. 18 ust. 4 ustawy o działalności komunalnej /Dz.U. 1997 nr 9 poz. 43 ze zm./, którego dokonuje istotnie zarząd gminy, pełniący w jednoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego funkcje zgromadzenia wspólników.~Zarząd miasta nie miał kompetencji do wyznaczenia ...

II SA/Gd 1508/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody G. w przedmiocie zameldowania na pobyt stały

II SA/Ka 1282/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-12-01

Sprawa ze skargi na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania przebudowanych pomieszczeń

II SA/Gd 2018/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody G. w przedmiocie nałożenia obowiązku złożenia orzeczenia technicznego, uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Prezydenta Miasta G. (...); (...).

II SA/Kr 1938/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO W K. w przedmiocie wymeldowania

V SA 522/00 - Wyrok NSA z 2000-10-11

Sprawa ze skargi Ireny C. na decyzją z 24 stycznia 2000 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie odmowy wymeldowania
1   Następne >   2