Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SO/Gl 10/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-03

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej

IV SO/Wr 22/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-11-15

Wniosek G. S. o wymierzenie grzywny Staroście Powiatu W. za nieprzekazanie skargi wraz z odpowiedzią oraz aktami sprawy

II SO/Wa 103/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-08

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (poz. [...]

I OZ 524/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SO/Gd 13/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-10-05

Wniosek A. M. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności organu w sprawie udzielenia informacji publicznej

II SO/Wa 46/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-25

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezesowi [...] S.A. za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Wa 74/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-25

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Radzie Gminy W. za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej (zarejestrowanej pod sygn. akt II SAB/Wa 8/1

IV SO/Gl 24/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-22

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej

IV SO/Wr 12/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-07

Wniosek Stowarzyszenie 'D. R.' w D. o wymierzenie grzywny Pełnomocnikowi Finansowemu Komitetu Wyborczego Obywatelskiego Bloku Samorządowego w D. za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Lu 3/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-11-15

Sprawa ze skargi Z. D. w przedmiocie wymierzenia Prezesowi Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego grzywny za nieprzekazanie do Sądu skargi z dnia [...].0
1   Następne >   +2   +5   7