Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, przeniesienie pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego X

II OZ 138/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego

II OSK 1230/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 662/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej

II SA/Kr 749/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Bd 508/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 1145/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Go 128/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-06-06

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny

II SA/Go 36/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego

II SA/Kr 1485/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie skargi M. B. na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100