Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, przeniesienie pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego X

II SA/Łd 711/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę trzech elektrowni wiatrowych

II SA/Kr 64/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

II SA/Gd 368/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Go 420/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

II SA/Bd 856/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-29

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie

II OZ 334/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie sprzeciwu do wykonywania robót określonych w zgłoszeniu

II SA/Bd 52/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-05-11

Wniosek w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OZ 86/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego nr: [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Łd 574/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-22

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej pozwolenia na użytkowanie części obiektu handlowo

II SAB/Po 61/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-10-06

Sprawa ze skargi na bezczynność 'A'. z siedzibą w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   9