Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1159/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-10

Wniosek W. R. o uzupełnienia wyroku NSA w sprawie ze skarg [...]w M., T. I., Gminy M., W. R., A. R. oraz Stowarzyszenia [...] z siedzibą w G. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju ...

II OSK 2583/14 - Wyrok NSA z 2016-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 2550/14 - Wyrok NSA z 2016-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 295/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OSK 542/15 - Wyrok NSA z 2016-11-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji

IV SA/Wa 3727/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu

IV SA/Wa 94/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 96/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 95/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej