Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol

II SA/Bk 839/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie uregulowania własności działki

I SA/Wa 859/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 1869/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 105/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-08

Sprawa ze skargi M. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 506/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SAB/Wa 315/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 405/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SA/Wa 1456/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2966/12 - Wyrok NSA z 2013-10-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 1839/13 - Wyrok NSA z 2013-11-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   100