Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 47/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Gl 717/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 679/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Gl 597/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność gminy

II SA/Gl 500/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 1005/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 1050/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty adiacenckiej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i orzeka, że nie podlega ona wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

II SA/Gl 584/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-28

skarg G. P., A. P., M. W., A.i L.-P., T.B., B. B., B. S., A. B., D. L., R. L., R. K., M. B., J. B., A. P., A. D., J. K.-M., M.M., M.i M., K.M., A.D., J.D., U. Z. na decyzję SKO w B. w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 1261/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 1345/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   2