Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SAB/Wa 186/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I OZ 702/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SA/Rz 658/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Lu 527/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę

II SA/Po 439/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-12

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę;

I OSK 1068/09 - Wyrok NSA z 2010-06-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Bk 185/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

I OW 33/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-10

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania M. D. i J. D. od decyzji Prezydenta Miasta Świnoujścia nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za odjęcie prawa własności nieruchomości położonej w Świnoujściu przeznaczonej pod budowę drogi powiatowej

II SA/Bd 111/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I SAB/Wa 72/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu P. w przedmiocie rozpoznania wniosku o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość
1   Następne >   +2   +5   +10   46