Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 675/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-20

Sprawa ze skargi J. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 125/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-16

Sprawa ze skargi W. M. i J. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 559/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-30

Sprawa ze skargi M. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

I SAB/Wa 713/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-02

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji