Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 877/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 2811/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1764/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-08

skarg Gminy Miasta G., [...] w W. S. A. z siedzibą w G. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego