Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 139/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-28

Sprawa ze skargi G. S., S. S., L. S., J. D., K. S., L. S., B. G. i H. O. postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego ustalenia i wypłaty odszkodowania

I SA/Wa 1640/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 3158/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2892/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 675/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-20

Sprawa ze skargi J. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SAB/Wa 55/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SA/Wa 208/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1736/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1435/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1429/13 - Wyrok NSA z 2015-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji odszkodowawczej
1   Następne >   +2   +5   +10   21