Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X
  • Symbol 6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, przeniesienie pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego X

II SA/Ol 359/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OSK 836/10 - Wyrok NSA z 2011-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wymierzenia kary z tytułu nielegalnego przystąpienia do użytkowania uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Wars...

II SA/Gd 370/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 1194/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gl 1475/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie pozwolenia na budowę