Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Bd 833/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności postanowienia

II SAB/Ol 168/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w ustanowieniu planu ochrony lub planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 - Ostoja Warmińska

II SO/Rz 8/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-04-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie z jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na wycinkę drzew

II SO/Rz 9/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-04-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie z jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na wycinkę drzew