Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 506/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na bezczynność [...] Sp. z o.o. z siedzibą w K. w przedmiocie wydania z akt sprawy administracyjnej odpisów dokumentów

II SA/Po 751/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Po 629/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II GSK 2956/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi E. M. na bezczynność [...] Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej [...] w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

II SAB/Rz 51/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie kontroli robót budowlanych

II SAB/Gl 7/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady [...] Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w K. w przedmiocie wydania zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

VI SAB/Wa 45/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pisma skarżącego z [...] maja 2013 r., z [...] marca 2014 r. oraz z [...] maja 2014 r.

VI SA/Wa 1636/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie ustalenia zasad gospodarki finansowej

IV SA/Po 471/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-14

Sprawa ze skargi H. W. przeciwko Staroście Powiatowemu w przedmiocie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę
1   Następne >   2