Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SAB/Łd 9/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi J. N. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA Ośrodka Zamiejscowego w Łodzi sygn. akt II SAB/Łd 63/96

II SA/Ol 1401/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-08-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w sprawie ze skargi S.M. na działalność Burmistrza P. w przedmiocie zwrotu dokonanych wpłat

IV SA/Po 517/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-13

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr [...]

IV SAB/Wa 72/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej na postanowienie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SO/Rz 13/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-08-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie o przesłaniu skargi Wojewódzkiemu Komendantowi Policji -

II SO/Ke 9/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-08-28

Wniosek P. B. o wyłączenie sędziów WSA w Rzeszowie w sprawie z wniosku P. B. sygn. akt [...] o wymierzenie Dyrektorowi Aresztu Śledczego w S. grzywny w związku z nieprzekazaniem skargi na bezczynność tego organu wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę