Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Wr 385/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-30

Zażalenie na postanowienie SKO w J.G. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem SKO w L. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zbiornika na nieczystości płynn...

II SA/Wr 386/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-30

Zażalenie na postanowienie SKO w J.G. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem SKO w L. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia SKO w L. z dnia ...

II SA/Łd 290/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia od postanowienia odmawiającego wznowienia postępowania w sprawie dotyczącej warunków zabudowy