Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

II FZ 59/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-24

Zażalenie na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty targowej za okres od 20 czerwca 2009 r. do 25 sierpnia 2007 roku

I SA/Rz 573/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty targowej za okres od 3 stycznia do 31 grudnia 2005r.

I SA/Bd 69/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie opłaty targowej za grudzień 2007 roku

I SA/Sz 640/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty targowej za 2008 r.

I SA/Rz 442/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-15

skarg E. Ś. na decyzje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie opłaty targowej za okres od 8 kwietnia do 31 grudnia 2004r. nr [...] w przedmiocie opłaty targowej za okres od 3 stycznia do 31 grudnia 2005r.

III SA/Wa 962/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-21

skarg M. D. na decyzje SKO w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie targowej

I SA/Op 277/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-07-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawek opłaty targowej

I SA/Po 1281/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu nieuiszczonej opłaty targowej

I SA/Po 1282/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu nieuiszczonej opłaty targowej

I SA/Po 1282/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu nieziszczonej opłaty targowej
1   Następne >   +2   5