Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

III SA/Wa 993/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zapłaty zaległości z tytułu obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za poszczególne miesiące 2009, 2010, 2011, 2012 r.

III SA/Wa 3466/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od grudnia 2010 r. do kwietnia 2011 r.