Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

I SA/Ol 439/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2001r.

I SA/Ol 440/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2002r.

II FSK 1512/06 - Wyrok NSA z 2007-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej łącznego zobowiązania pieniężnego za 2002 r.

I SA/Łd 1200/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na 2007 rok

I SA/Go 800/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym i podatku leśnym za 2006r.

I SA/Bk 415/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie podatku leśnego za 2005 r.

I SA/Bk 416/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie podatku leśnego za 2006 r.

II FSK 1511/06 - Wyrok NSA z 2007-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej łącznego zobowiązania pieniężnego za 2002 r.

III SA/Wa 1219/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 r.