Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 3302/14 - Wyrok NSA z 2017-02-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Białej Podlaskiej w przedmiocie podatku od środków transportowych za lata 2008

II FSK 2995/15 - Wyrok NSA z 2017-12-01

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg R. P. na decyzje SKO w Krakowie nr [...], nr [...], [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych za lata 2009

II FSK 3023/15 - Wyrok NSA z 2017-12-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2012 r.

III SA/Wa 2988/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych na 2015 r.

I SA/Gl 447/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania odwołania w sprawie podatku od środków transportowych za 2016 r.

II FSK 690/15 - Wyrok NSA z 2017-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych za 2010 r.

II FSK 1122/15 - Wyrok NSA z 2017-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2013 r.

II FSK 3990/14 - Wyrok NSA z 2017-02-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg J. S. na decyzje SKO w Krakowie nr [...], [...], [...], [...], [...], [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych za lata 2008

II FSK 639/15 - Wyrok NSA z 2017-03-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze skargi A. C. na decyzje SKO w Kielcach nr [...], [...], [...], [...], [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych za lata 2009

I SA/Po 1268/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2015 r.
1   Następne >   +2   4