Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

I SA/Gl 1044/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Gl 493/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie ulgi płatniczej

III SA/Gl 1324/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-18

Sprawa ze skargi 'A' sp. j .w W. na ocenę formalną Zarządu Województwa [...] w przedmiocie inne

III SA/Gl 780/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności obszarowych

III SA/Gl 2475/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-01-21

Sprawa ze skargi K. M. na ocenę formalną Zarządu Województwa [...] w przedmiocie inne

III SA/Gl 1168/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-05-24

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o. o. w B. na ocenę Zarządu Województwa S. w przedmiocie negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa S. na lata 2007

II SA/Gl 766/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

IV SA/Gl 463/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie odmowy zapewnienia lokalu zamiennego

III SA/Gl 2476/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-06

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. w K. na ocenę formalną Zarządu Województwa [...] w przedmiocie negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [...] na lata 2007

III SA/Gl 925/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-06-29

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w S. na negatywną ocenę Zarządu Województwa S. w przedmiocie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa S. na lata 2007
1   Następne >   +2   +5   7