Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 190/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 736/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-15

Skarga J. L. na decyzję SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

IV SA/Gl 151/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 936/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie w przedmiocie świadczenia rodzicielskiego

II SAB/Gl 94/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego

IV SA/Gl 300/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Gl 909/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego