Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1085/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń

III SA/Kr 1218/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 1217/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 368/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 1191/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia rodzinnego

III SA/Kr 1190/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 863/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-16

skarg A. N. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1185/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 149/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-16

skarg R. B. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłku celowego skargi oddala

III SA/Kr 1071/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-09

skarg G. P. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   15