Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GSK 334/16 - Wyrok NSA z 2017-11-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Wrocławiu w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Kr 1233/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

III SA/Wr 109/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczenia opieki zdrowotnej

III SA/Wr 108/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczenia opieki zdrowotnej

II GSK 3736/15 - Wyrok NSA z 2017-09-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Wrocławiu z [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczenia opieki zdrowotnej

II GW 6/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-26

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

III SA/Gd 424/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Po 887/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych