Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SA/Wa 1104/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2205/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 926/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-16

Skarga M.G. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji